REGULAMIN

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. W przypadku rezygnacji zadatek nie ulega zwrotowi.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 4. W dniu zameldowania pobierane jest 300 zł kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostanie zaliczona na poczet powstałych szkód.
 5. Opłata za zadeklarowany podczas rezerwacji termin pobierana jest w dniu przyjazdu.
 6. Zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 7. Nieuzgodnione z właścicielami pozostanie w wynajmowanych pomieszczeniach po godz. 10 w dniu wyjazdu powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę , ale nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi.
 9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania Goście ponoszą odpowiedzialność materialną.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach, apartamentach lub pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze, a także przedmiotów pozostawione na posesjach (np. rowerów i wózków)
 11. Goście są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z Gośćmi naruszającymi Regulamin, szczególnie zakłócającymi spokój innym wypoczywającym oraz do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym  się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 13. Dopuszcza się odwiedziny Gości przez osoby postronne po zgłoszeniu personelowi.
 14. Parkingi są niestrzeżone i bezpłatne. Do jednego apartamentu, domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
 15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest możliwy jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie.
 16. Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.
 17. Przy ponadstandardowym zużyciu prądu i wody pobierana będzie dodatkowa opłata. Zużycie powyżej 10 kWh prądu i 400 ltr wody na dobę – 0,90zł/1kWh i 19 zł/m3.
 18. NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA WSZELKICH WYROBÓW W TYM PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH.